Varis Yolçuyev

Azərbaycan yazıçısı. Azərbaycan hökumətinin Ədəbi mükafatı laureatı "Qızıl söz".

New York Beynəlxalq Yazıçılar Konqresinin üzvü.

Варис Муса оглу Елчиев родился в городе Сумгаит Азербайджанской Республики. Окончил факультет филологии Бакинского Государственного Университета. Является членом Азербайджанского, а также Российского Союза Писателей и кандидатом в члены Интернационального Союза писателей. Лауреат Высшей Литературной Премии Азербайджанского Правительства «Золотое слово», а также премии Евразийского Писательского Объединения Турции. Лауреат высшей премии «Qizil kelme» («Золотое слово») в области литературы в Азербайджане. Призёр Объединения Азиатских писателей Тюркоязычных народов. Участник Нью-Йоркского Международного Конгресса Писателей.
На III Международном евразийском фестивале фестивалей “ЛиФФт” (2018, май) в Сочи стал обладателем Золотой медали. Является членом оргкомитета Евразийского литературного фестиваля «ЛиФФт-2019» в Баку (Азербайджан).

"LiFFt" IV Avrasiya Ədəbiyyat Festivalları Festivalının Təşkilatçıları və Soorqaniztorları
"LiFFt" IV Avrasiya Ədəbiyyat Festivalları Festivalının Prezidenti və Səfiri
AVROPA FESTİVALLAR FƏALİYYƏTİ 2016-2017-2018 ədəbi festivalının qalibləri
"LiFFt" IV Avrasiya Ədəbiyyat Festivalları Festivalının Təşkilatçı Heyəti
"LiFFt" IV Avrasiya Ədəbiyyat Festivalları Festivalının Beynəlxalq Məruzəçiləri
"LiFFt" IV Avrasiya Ədəbiyyat Festivalları Festivalının Azərbaycan Spikerləri